Việc đăng ký sẽ kết thúc vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 10.

Hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm tài chính 2023 Khoản trợ cấp hỗ trợ ưu tiên trong tình hình
giá điện, gas, thực phẩm, v.v... tăng vọt của thành phố Osaka
(30.000 yên mỗi hộ gia đình)

Trong tình hình gánh nặng ngày càng tăng do giá điện, gas, thực phẩm, v.v... tăng vọt,
thành phố sẽ chi trả 30.000 yên trên mỗi hộ gia đình, dành riêng cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú vốn đang phải chịu những tác động lớn về mặt kinh tế.

Hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm tài chính 2023

Đối với các hộ gia đình được xác nhận là đối tượng nhận chi trả tại thành phố Osaka,

 • (1)Ngày 20 (thứ Năm) và ngày 21 (thứ Sáu) tháng 7 năm 2023
  Đã gửi “Thông báo chi trả

  (1) Các hộ gia đình đã được gửi “Thông báo chi trả”

  Đã chi trả xong vào giữa tháng 8 năm 2023

 • (2)Theo thứ tự từ ngày 27 tháng 7 năm 2023 (thứ Năm)
  Đã gửi “Giấy xác nhận

  (2) Các hộ gia đình đã được gửi “Giấy xác nhận”

  Dự kiến chi trả trong khoảng 1 tháng
  sau khi gửi lại “Giấy xác nhận”

* Cũng có trường hợp là hộ gia đình được miễn thuế cư trú nhưng vẫn cần phải đăng ký nếu không nhận được “Thông báo chi trả” hoặc “Giấy xác nhận”.

Về khoản trợ cấp

Hộ gia đình thuộc đối tượng được chi trả

Các hộ gia đình có đăng ký cư trú tại thành phố Osaka tính đến thời điểm ngày 1 tháng 6 năm 2023, và có tất cả các thành viên trong hộ gia đình được miễn nộp thuế cư trú bình quân đầu người năm tài chính 2023

Người thuộc đối tượng được chi trả (người có quyền được nhận)

Chủ hộ của hộ gia đình thuộc đối tượng được chi trả

Khoản tiền chi trả

30.000 yên trên mỗi hộ gia đình

Thủ tục chi trả, v.v...Việc đăng ký sẽ kết thúc vào thứ Sáu, ngày 20 tháng 10.

Về khoản trợ cấp hỗ trợ ưu tiên trong tình hình giá điện, gas, thực phẩm, v.v... tăng vọt của thành phố Osaka (Sau đây gọi là “Khoản trợ cấp này”), trong số các hộ gia đình thuộc đối tượng được chi trả tại thành phố Osaka, thành phố sẽ gửi “Thông báo chi trả Khoản trợ cấp hỗ trợ ưu tiên trong tình hình giá điện, gas, thực phẩm, v.v... tăng vọt của thành phố Osaka” (Sau đây gọi là “Thông báo chi trả”.) hoặc “Giấy xác nhận điều kiện chi trả Khoản trợ cấp hỗ trợ ưu tiên trong tình hình giá điện, gas, thực phẩm, v.v... tăng vọt của thành phố Osaka” (Sau đây gọi là “Giấy xác nhận”.) cho chủ hộ của hộ gia đình được xác nhận là có tất cả các thành viên trong hộ gia đình được miễn nộp thuế cư trú bình quân đầu người năm tài chính 2023.

(Lưu ý) “Thông báo chi trả” và “Giấy xác nhận” sẽ được gửi đến địa chỉ đang đăng ký cư trú tại thành phố Osaka tính đến thời điểm ngày 1 tháng 6 năm 2023,vì vậy, nếu địa chỉ của bạn đã thay đổi do chuyển chỗ ở, v.v..., vui lòng gửi thông báo chuyển chỗ ở cho bưu điện.

 • ① Hộ gia đình nhận được “Thông báo chi trả” (phong bì màu xanh dương)

  支給のお知らせ
  Thời gian gửi Thời gian chi trả Cách làm thủ tục

  Ngày 20/7/2023 (thứ Năm), ngày 21/7/2023 (thứ Sáu)
  (Đã gửi)

  Trung tuần tháng 8

  * Trừ trường hợp thay đổi tài khoản chuyển khoản, v.v...

  Về nguyên tắc, bạn không cần làm thủ tục

  * Chúng tôi kết thúc tiếp nhận thông báo thay đổi tài khoản ngân hàng, v.v… chấp nhận vào ngày 2 tháng 8 năm 2023 (thứ Tư).

  ■ Hộ gia đình thuộc đối tượng được gửi

  Các hộ gia đình đã được thành phố Osaka chi trả Khoản trợ cấp hỗ trợ khẩn cấp trong tình hình giá điện, gas, thực phẩm, v.v... tăng vọt năm tài chính 2022 (50.000 yên) vào tài khoản đứng tên chủ hộ trong số các hộ gia đình không có người chuyển đến từ bên ngoài thành phố từ ngày 2 tháng 1 năm 2023 trở đi, v.v...

  ■ Cách làm thủ tục

  Về nguyên tắc, bạn không cần làm thủ tục. Chúng tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản ghi trên “Thông báo chi trả” (tài khoản của chủ hộ).

 • ② Hộ gia đình nhận được “Giấy xác nhận” (phong bì màu xanh lá cây)

  確認書
  Thời gian gửi dự kiến Thời gian chi trả Thời gian gửi lại

  Theo thứ tự từ ngày 27 tháng 7 năm 2023 (thứ Năm)

  *Vận chuyển đã kết thúc.

  Khoảng 1 tháng sau khi gửi lại, trừ trường hợp chưa đủ thông tin

  Ngay sau khi bắt đầu tiếp nhận sẽ có nhiều người gửi lại, nên có thể sẽ mất một khoảng thời gian.

  Ngày 20 tháng 10 năm 2023 (thứ Sáu)
  Dấu bưu điện hợp lệ

  ■ Hộ gia đình thuộc đối tượng được gửi

  Các hộ gia đình mà thành phố Osaka đã xác nhận là có tất cả các thành viên trong hộ gia đình được miễn nộp thuế cư trú bình quân đầu người năm tài chính 2023, không bao gồm những hộ gia đình thuộc đối tượng gửi Thông báo chi trả

  ■ Cách làm thủ tục

  Vui lòng điền vào các mục bắt buộc trong cột xác nhận ở mặt trước của “Giấy xác nhận”, sau đó điền thông tin tài khoản ở mặt sau của “Giấy xác nhận”, dán bản sao tài liệu có thể xác nhận tài khoản chuyển khoản và gửi lại bằng phong bì dùng để phản hồi được đính kèm.

 • ③ Hộ gia đình cần có “Đơn đăng ký”

  Trong số các hộ gia đình thuộc đối tượng nhận khoản trợ cấp này, các hộ gia đình sau đây cần phải nộp Đơn đăng ký.

  Thời gian tiếp nhận đăng ký Thời gian chi trả Thời hạn đăng ký

  Bắt đầu tiếp nhận Ngày 27 tháng 7 năm 2023 (thứ 5)

  Khoảng 1 tháng sau khi đăng ký, trừ trường hợp chưa đủ thông tin

  Ngay sau khi bắt đầu tiếp nhận sẽ có nhiều người gửi lại, nên có thể sẽ mất một khoảng thời gian.

  Ngày 20 tháng 10 năm 2023 (thứ Sáu)
  Dấu bưu điện hợp lệ

  ■ Ví dụ về hộ gia đình cần đăng ký

  • Hộ gia đình có người đang phải tạm lánh do bạo lực từ vợ/chồng hoặc người thân không phải vợ/chồng, v.v... tính đến thời điểm ngày đăng ký cuối cùng (ngày 1 tháng 6 năm 2023) và người đó được miễn nộp thuế cư trú bình quân đầu người năm tài chính 2023

  Cách thức nộp thay đổi từ ngày 19 tháng 9 năm 2023.

  • Hộ gia đình có người đã bị hủy đăng ký cư trú trước ngày đăng ký cuối cùng (ngày 1 tháng 6 năm 2023) và mới đăng ký cư trú tại thành phố Osaka từ ngày đăng ký cuối cùng (ngày 1 tháng 6 năm 2023)
  • Hộ gia đình có người đã nhận lại tư cách lưu trú hoặc người mới đăng ký cư trú tại thành phố Osaka trong khoảng thời gian từ ngày 2 tháng 1 năm 2023 đến ngày đăng ký cuối cùng (ngày 1 tháng 6 năm 2023)

  ■ Cách làm thủ tục

  Vui lòng đính kèm các tài liệu cần thiết vào Đơn đăng ký và gửi lại bằng phong bì dùng để phản hồi.
  Thông tin chi tiết về tài liệu cần đính kèm trong Đơn đăng ký, v.v... sẽ được thông báo sau.

  ■ Cách lấy Đơn đăng ký

  Bạn có thể đăng ký qua tổng đài, và qua mẫu liên hệ trên trang chủ này, ngoài ra, bạn cũng có thể nộp tại quầy tiếp nhận giải quyết về tiền trợ cấp của UBND quận.

  ■ Thời hạn đăng ký gửi mẫu đơn

  Đơn đăng ký gửi qua tổng đài và mẫu yêu cầu trên trang web này đã kết thúc vào ngày 12 tháng 10 (Thứ Năm).
  Việc thanh toán sẽ được thực hiện tại quầy trợ cấp ở văn phòng phường cho đến 7 giờ tối thứ Sáu ngày 20 tháng 10.

  Cách thức nộp thay đổi từ ngày 19 tháng 9 năm 2023.

  Người đang phải tạm lánh do DV (bạo lực gia đình), v.v...

Thông tin liên hệ

Tổng đài về Khoản trợ cấp hỗ trợ ưu tiên
trong tình hình giá điện, gas, thực phẩm, v.v... tăng vọt của thành phố Osaka

Chúng tôi đã mở tổng đài để trả lời các câu hỏi của mọi người.
Vào thứ Hai và các buổi sáng thường có nhiều người gọi đến để đặt câu hỏi nên bạn có thể khó gọi được vào khung giờ này.

0120-002-561(Tổng đài miễn phí)
06-6690-8515(Người không thể sử dụng tổng đài miễn phí)

Giờ tiếp nhận: Từ 9:00 đến 20:00 các ngày thứ Hai đến thứ Sáu, trừ ngày lễ
Hỗ trợ vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ đã kết thúc vào ngày 29 tháng 10.

* Vui lòng kiểm tra kỹ số điện thoại và không gọi nhầm số.

FAX 06-6485-5699

Quầy trợ cấp của văn phòng quận

Kết thúc vào ngày 20 tháng 10 (Thứ Sáu).
Hãy cảnh giác với các thủ đoạn “lừa đảo chuyển khoản”“lừa đảo thông tin cá nhân” liên quan đến Khoản trợ cấp hỗ trợ ưu tiên trong tình hình giá điện, gas, thực phẩm, v.v... tăng vọt của thành phố Osaka!

(Nhân viên của) các thành phố, quận, thị trấn, làng xã và nhà nước sẽ không bao giờ yêu cầu bạn thao tác trên máy ATM hoặc chuyển tiền mặt khi chi trả “khoản trợ cấp hỗ trợ ưu tiên trong tình hình giá điện, gas, thực phẩm, v.v... tăng vọt”.

Nếu bạn nhận được cuộc gọi hoặc bưu phẩm đáng ngờ tại nhà hoặc nơi làm việc của bạn, tự xưng là (nhân viên của) đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố, quận, thị trấn, làng xã hoặc nhà nước, v.v..., vui lòng liên hệ với thành phố, quận, thị trấn, làng xã nơi bạn đang sống, đồn cảnh sát gần nhất hoặc số điện thoại tư vấn của cảnh sát (#9110).

ToTop